IPSted – Inovativni protokoli mikroskopije za interdisciplinarna istraživanja u biomedicini

Naziv projekta: IPSted – Inovativni protokoli mikroskopije za interdisciplinarna istraživanja u biomedicini (KK.01.1.1.04.0057)

Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Ulaganje u znanost i inovacije

Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Korisnik: Institut Ruđer Bošković

Partner: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Razdoblje provedbe projekta: 36 mjeseci (20.12.2019. – 19.12.2022.)

Ukupna vrijednost projekta: 6.470.361,83 kn

Iznos bespovratnih sredstava EU: 5.468.308,99 kn

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

 

Opis projekta
Cilj projekta je razvoj inovativnih protokola mikroskopije i nova istraživanja staničnih struktura za podizanje razine vrhunskih IRI i interdisciplinarnih istraživanja u biomedicini – inovacije za jačanje tržišta i diseminaciju vrhunskih rezultata znanja i transfer tehnologije u poslovni sektor.
Projektom će se po prvi puta u Hrvatskoj postaviti temelj za nove metode u biomedicini bazirane na superrezolucijskoj mikroskopiji i najmodernijoj tehnologiji te prezentirati nova istraživanja u staničnim strukturama – razviti će se optimalan inventivni protokol za promatranje živih stanica superrezolucijskim mikroskopom (STED) čime će se moći promatrati bilo koje ljudske tumorske ili normalne stanične linije i promatrati učinak citostatika i sličnih inhibitora na razvoj tumorskih ili normalnih ljudskih staničnih linija.
Inovativni protokoli mikroskopije i rezultati novih istraživanja staničnih struktura stvaraju neophodne kapacitete za provođenje IRI istraživanja vrhunske kvalitete, jačanje tržišta transferom znanja i tehnologije i zadovoljavanje potreba gospodarstva. U sklopu projekta istraživački tim će provesti modeliranje i istraživanje dinamike mikrotubula u prometa fazi diobe stanice i istraživanje lokalizacije i dinamike staničnih signalnih proteina.

sted 4 sted 1 sted 5

Rezultati:
Projekt se provodi kroz fazu industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja. Rezultati industrijskog istraživanja dovest će do uspostave inovativnog protokola mikroskopije (prijedlog patentne prijave). Rezultati industrijskog istraživanja koristit će se u daljnjoj analizi stanica u fazi eksperimentalnog razvoja i time pružiti rezultate o istraživanjima stanične strukture i u odnosu na trenutno stanje pružiti nove kapacitete za nove IRI aktivnosti u poslovnom sektoru. Očekivani rezultati projekta uključuju 11 publikacija indeksiranih na Web of Science, zahtjev za priznanje patenta za inovativne protokole u mikroskopiji i min. 2 modela transfera tehnologije.
Rezultati projekta koristit će se za podizanje kapaciteta obrazovnog i javnog sektora, povećanu vrijednost istraživača na tržištu rada, poticanje mobilnosti i suradnje na domaćoj i međunarodnoj razini, razvoj interdisciplinarnosti i osiguranje preduvjeta za nove projekte i znanstvene publikacije vrhunske kvalitete u području biomedicine.

 

 

Kolaž

HR | ENG